Doç. Dr. Işıl Yıldız

Girişimsel Radyoloji

 Anjiyografi, Bilgisayarlı tomografi, Ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri eşliğinde ciltteki küçük bir kesiden (perkütan) veya damar içinden (endovasküler) özel iğne, tel, kataterler kullanılarak yapılan tanı ve tedaviye yönelik işlemlerdir

. Girişimsel Radyoloji bir çok organ sisteminin daha önce ameliyatla yapılan tedavilerini ameliyatsız olarak yapar.

Girişimsel radyoloji tedavilerinde temel özellikler ameliyata ve narkoza gerek olmamasıdır. İşlemler her zaman küçük bir iğne deliği girimiyle yapılır. Yapılan işlemler sonrası vücutta yara izi kalmaz.  Bu nedenle mini cerrahi işlemler olarak da adlandırılır. Vücudun içine girim yapılırken hep görüntüleme yöntemleri kullanıldığı için deriyi kesmeden vücudun içini görme ve tedavi yapma şansı vardır.

İşlemlerin büyük çoğunluğunda hasta aynı gün ya da ev fazla bir gün yatış sonrası evine gönderilir.

Hastaların tedavi edici işlemlerde çoğunlukla yüksek teknoloji içeren cihazlar kullanılır.