Tiroid bezi içerisinde yer alan tiroid nodülünden parça alınması işlemine tiroid biyopsisi denmektedir. ABD’de tüm popülasyonun %4-7 arasında tiroid nodülü izlenmektedir. Tiroid nodülleri kadınlarda erkeklerden daha sık görülmektedir. Tiroid nodülleri rutin muayene sırasında veya ultrasonografi muayenesinde ortaya çıkarlar. 1cm’nin altında boyutlu tiroid nodüllerinin muayene ile saptanması zordur ve dıştan çoğu zaman fark edilmezler.

Tiroid biyopsileri günlük pratikte nodüllerin kanser olup olmadığını anlamak için yapılırlar. Ancak tüm tiroid nodüllerinin %10’undan daha azı kanserdir.

 

Tiroid Biyopsisi Hangi Durumlarda Yapılır?

Tiroid nodülü saptandığında kanser şüphesi mevcut ise biyopsi yapılmaktadır. Öncesinde tam bir fizik muayene ve diğer tiroid hastalıkları açısından ayrıntılı laboratuar değerlendirilmesi yapılmalıdır.

 

Tiroid kanseri olasılığını artıran durumlardan bazıları;

  • 30 yaş altı ve 60 yaş üzeri olmak.
  • Yutma güçlüğü, ses kısıklığı gibi birtakım semptomların eşlik etmesi.
  • Boyun kısmına radyasyon alınması öyküsü.
  • Muayenede sert ve fiske nodül olması
  • Boyunda diğer bölgelerde büyümüş lenf nodu bulunması.
  • Ailede veya kendisinde tiroid kanseri bulunması.

Bazen kanser şüphesi düşük olan ve tiroidinde kistik nodülü (içi sıvı dolu kesecik) bulunan olgularda da bu kisti boşaltmak amacıyla ince iğne ile aspirasyon yapılabilir. Alınan sıvı tahlile gönderilerek bu sıvıdan da kanser olasılığı açısından değerlendirme yapılabilmektedir.

 

Tiroid Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Tiroid biyopsisi ince iğne aspirasyon biyopsisi şeklinde (İİAB) yapılmaktadır. Kalın iğne biyopsileri daha önceki dönemlerde yapılsa da işlem kolaylığı ve hastanın daha rahat olması nedeniyle günümüzde artık tiroid nodülü biyopsilerinde ince iğneler kullanılmaktadır. İşlem odukça basit olup doğru uygulandığında işlemin yalancı negatiflik oranı oldukça düşüktür. Yani gerçekten kanser olduğu kesin olan hastalarda biyopsi sonucunun yanılma ihtimali düşüktür.

Biyopsi işlemi hasta sırt üstü yatar pozisyonda yapılmaktadır. İşlem sırasında genellikle lokal anestezi kullanılmaz. Bunun nedeni işlemin çok ağrılı olmaması, çabuk bitmesi ve lokal anestezik madde uygulamasında kullanılan iğnelerin de biyopsi iğneleri ile benzer boyutta olmasıdır. Ancak nadiren de olsa lokal anestezi uygulayan hekimler mevcuttur. Biyopsi yapılacak alan iyotlu sıvılarla temizlenerek sterilizasyon sağlanır. Daha sonra basit bir enjektör iğnesi veya benzeri bir iğne ile biyopsi yapılacak nodül içerisine girilerek buradan hücre toplanır. Bu işlem çok büyük tiroid nodüllerine körleme yöntemi ile el ile nodülün yerinin tahmin edilerek bulunması ile yapılabilir. Ancak önerilen yöntem, nodülün ultrason kılavuzluğunda eş zamanlı olarak görülerek, iğnenin istenilen bölgeden doğru bir şekilde biyopsi alınmasıdır. Buna ultrason eşliğinde biyopsi denmektedir. Böylelikle yanlış yerden biyopsi yapılması engellenmiş olacaktır.

Nodül biyopsilerinde alınan biyopsi materyalinin yetersiz olması sık karşılaşılan bir durumdur. Bu durumun nedeni biyopsi işleminin ince iğne biyopsisi olmasıdır. Materyal yetersizliği için aynı hastaya birkaç kez biyopsi yapılabilmektedir. Bununla ilgili daha detaylı bilgi için biyopsiler kısmına bakınız.

Biyopsi işlemi tüm hazırlıklar ile birlikte yaklaşık 15-20 dakika sürmektedir.

 

Tiroid Biyopsisi Öncesi Hasta Neler Yapmalıdır?

Tiroid biyopsisi hastalar tarafından korkulan ve fobiye dönüşen bir işlemdir. Aslında işlem diğer organ biyopsilerinden daha kolay olup bu korku hastaların biyopsi işlemi ile ilgili yetersiz bilgiye sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Biyopsi işlemi günlük hastane rutininde kan alma ünitelerinde kullanılan basit plastik iğneler ile yapılmakta, kişide biyopsi işlemi sırasında aynı koldan kan alınması sırasında oluşan ağrı kadar ağrı oluşmaktadır. Yine de işlemin boyundan yapılması hastaların korku yaşamasına neden olmaktadır.
Biyopsi işlemi öncesinde hastanın aç olmasına gerek yoktur. Ancak kan sulandırıcı kullanan hastaların bu ilacı doktor kontrolünde işlem gününe kadar kesmeleri önerilmektedir. Ancak ilaç kesim işlemi doktor kontrolünde uygun yöntemlerle veya gerekli durumlarda başka ilaca geçilerek yapılmalıdır.

 

Tiroid Biyopsisi Sonrasında Hasta Neler Yapmalıdır?

Biyopsi işlemi sırasında hissedilen ağrı anlık olup işlem sonrasında geçmektedir. Nadiren hastalarda hafif bir rahatsızlık hissi oluşabilir. İşlem sonrasında biyopsi yapılan bölgeye gazlı bez veya steril bir bez ile 20 dk kadar baskı uygulanır. Bu süre sonunda herhangi bir bandajlama gerekmez. Biyopsi yapılan alana enfeksiyon açısından bir gün dikkat edilmesi uygun olacaktır.

 

Tiroid Biyopsisi Komplikasyonları Nelerdir?

Biyopsi sonrası enfeksiyon, kist formasyonu, kanama vb. gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. Ancak bu komplikasyonların ortaya çıkması doğru teknik ve yaklaşım ile çok az rastlanan bir durumdur.